Delridge Fall մաքուր

Del Fall Clean 2012

Մի սրտառուչ շնորհիվ փոքր, բայց արդյունավետ անձնակազմի, որը ցույց տվեց, մինչեւ այս գեղեցիկ առավոտ է մաքրել Delridge Way! It’s neighbors like you who make North Delridge the great neighborhood that it is!

Եւ Ձեզանից նրանք, ովքեր ցանկանում են միանալ մեզ այսօր, բայց չկարողացանք, there are more clean ups to come so there is still time to participate in making your neighborhood better!

Այդ ընթացքում, you can help by cleaning trash and clearing storm drains around your own home.

Դուք կարող եք թողնել պատասխան, կամ ավելացնել Ձեր սեփական կայքում.

Ավելացնել կարծիք

Սկիզբ WordPress | Ձեւավորումը `: Լավագույն SUV | Շնորհիվ Toyota SUV, Ford SUV իսկ Լավագույն Truck