สะอาด Delridge ฤดูใบไม้ร่วง

Del Fall Clean 2012

ขอบคุณอย่างจริงใจลูกเรือขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพที่ปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันที่สวยงามนี้เพื่อทำความสะอาดทาง Delridge! It’s neighbors like you who make North Delridge the great neighborhood that it is!

และสำหรับบรรดาของคุณที่ต้องการที่จะเข้าร่วมกับเราในวันนี้ แต่ไม่สามารถที่จะ, there are more clean ups to come so there is still time to participate in making your neighborhood better!

ขณะเดียวกัน, you can help by cleaning trash and clearing storm drains around your own home.

คุณสามารถ ออกจากการตอบสนอง, หรือ trackback จากเว็บไซต์ของคุณเอง.

ปล่อยให้ตอบ