Delridge Fall Clean

Del Fall Clean 2012

Một chân thành cảm ơn phi hành đoàn nhỏ nhưng hiệu quả người xuất hiện vào buổi sáng xinh đẹp này để làm sạch Delridge Way! It’s neighbors like you who make North Delridge the great neighborhood that it is!

Và đối với những người bạn của những người muốn tham gia với chúng tôi hôm nay nhưng không thể, there are more clean ups to come so there is still time to participate in making your neighborhood better!

In the meantime, you can help by cleaning trash and clearing storm drains around your own home.

Bạn có thể để lại một phản ứng, hoặc trackback từ trang web của riêng bạn.

Để lại một trả lời

Powered by: WordPress | Thiết kế bởi: Tốt nhất SUV | Nhờ Toyota SUV, Ford SUVTốt nhất Xe tải